In Nederland meer dan 700 winkels met zelfscanning

Circa 25 jaar geleden startte Albert Heijn een proef met zelfscanning met mobiele apparatuur in één van haar winkels. De afgelopen 6 jaren is het aantal winkels uitgebreid van circa 50 naar ruim 700.

In Nederland zijn er supermarkten waar meer dan 40% van de omzet met zelfscanning tot stand komt. De beste resultaten worden behaald bij winkels met een vaste klantenkring en een hoge gemiddelde verkoop per klant.

Redenen waarom retailers aarzelen met zelfscanning zijn o.a. onvoldoende return of investement en een mogelijk hogere lekkage.  Als je alleen wilt rekenen met de besparing van loonkosten is de afhankelijkheid groot van het aantal klanten wat gebruikt maakt van zelfscanning en de terugverdientijd die je wilt hanteren. Ga je zelfscanning inzetten als extra service voor de klant of als middel om je omzet te vergroten dan kan je anders met de kostenverdeling omgaan.

Voordelen voor klanten en retailers

Klanten geven als belangrijkste voordeel aan dat er minder hoeft te worden gezeuld met de boodschappen. Immers deze hoeven niet meer vanuit het winkelwagentje op de band te worden gelegd en vanaf de band weer naar het winkelwagentje. Voorts wordt genoemd een sneller afrekenproces en de mogelijkheid tijdens het verzamelen van de boodschappen direct te kunnen zien hoeveel geld wordt uitgegeven.

Retailers geven als voordeel aan dat naast lagere loonkosten zelfscanning in combinatie met betaalautomaten een oplossing is in die situaties dat door hoge omzet de kassapartij moet worden uitgebreid maar dit door ruimtegebrek moeilijk is te realiseren. Voorts het voordeel van inzicht welke producten bepaalde klanten kopen indien er geen klantenkaart wordt gebruikt. Sommige retailers beschouwen zelfscanning echter als een extra service voor hun klanten.

Retailers staan niet te trappelen hun lekkagecijfers te verstrekken. Dus kan helaas niet met cijfers onderbouwd informatie worden gegeven of er een nadelig effect is. Wel geeft men aan dat uit de praktijk blijkt dat dit vooral beïnvloed wordt door de wijze waarop bestaande winkelprocedures worden uitgevoerd en op welke wijze wordt omgegaan met het nemen van steekproeven

Over het algemeen werkt random controleren goed en preventief. Het advies is niet de volledige winkelwagen te controleren maar een percentage van de artikelen. Bijvoorbeeld als een klant 50 artikelen heeft gekocht moet de winkelmedewerker 5 artikelen scannen. Als een klantenkaart beschikbaar is kan worden gewerkt kan met een zogenaamd vertrouwensniveau. Stel een klant is aan de beurt voor een random controle maar al meerdere keren is gebleken dat de klant artikelen goed heeft gescand dan kan er voor worden gekozen deze keer de random controle over te slaan en is de eerstvolgende klant aan de beurt voor een controle.

De ervaring is dat na enige tijd de zorg die de retailers hadden over een mogelijk hogere lekkage verdwijnt.

Met de invoering van zelfscanning ontstaan nieuwe mogelijkheden om nog beter in te spelen op de behoefte van een klant. Zo kan na het scannen van een bepaald product de klant worden geattendeerd op een actie zoals 3 halen 2 betalen of cross-selling bijvoorbeeld als pasta wordt gescand een eigen merk saus promoten. Als wordt gewerkt met een klantenkaart zou de klant kunnen opgeven welke voedingstoffen i.v.m. voedselallergie niet gewenst zijn. Mocht de klant een product scannen wat deze stoffen bevat dan kan de scanner een waarschuwing geven. Uiteraard zal de retailer er voor moeten zorgen dat per product dergelijke informatie beschikbaar is.

Nagenoeg alle retailers kiezen er voor, als er nog geen klantenkaart beschikbaar is, dat de klant zich eerst registreert. Dit vooral om bij het nemen van steekproeven het vertrouwensniveau van de klant te kunnen bijwerken.

Soms wordt er voor gekozen dit achterwege te laten. Iedere klant kan direct een scanner pakken en zijn boodschappen gaan doen. Echter het afrekenen gebeurt nog bij een caissière met daarvoor aangepaste checkouts. Zo kan de klant al eenvoudiger wennen aan zelfscanning, zijn de investeringen bij de opstart lager en kan de introductie van betaalautomaten een volgende stap zijn.

Scannen met de smartphone

Op beperkte schaal is het mogelijk dat klanten hun smartphone gebruiken voor zelfscanning. De smartphone biedt weer extra mogelijkheden zoals het laden van een boodschappenlijst. De verwachting is niet dat de huidige handscanners overbodig worden maar dat er een hybride toepassing gaat ontstaan. Handscanners zijn nu nog ergonomisch gezien meer geschikt als veel artikelen moeten worden gescand.

9 tips voor het starten met zelfscanning

Van uit ervaring in de praktijk heb ik 9 handige tips samengesteld voor het starten met zelfscanning. Stuur een mail naar dick.sepers@contakt.nl en ik stuur deze naar u toe.


Post tags:

Dick Sepers

Freelance ICT management consultant en programmamanager met als specialisatie Retail. Als Associate verricht Dick werkzaamheden voor het Competence Centre ICT strategie voor Retail van Contakt Consulting. Contakt biedt middelgrote retailorganisaties de mogelijkheid te beschikken over een eigen parttime Retail ICT-strateeg. Met ruim 24 jaar ervaring in verschillende ICT directiefuncties bij retail- en logistieke bedrijven fungeert hij als sparringpartner voor de directie van winkelketens. Naast zijn activiteiten voor Contakt is Dick werkzaam als (programma)manager en adviseur voor meerdere bedrijven. Alle activiteiten hebben de kenmerken ICT en Retail. Zijn kracht ligt bij het enthousiasmeren van mensen om gezamenlijk een resultaat te bereiken. Hij heeft een instelling van aanpakken en is sterk in plannen en organiseren. Door zijn uiteenlopende opdrachten heeft hij veel ervaring met communicatie op diverse niveaus. Zijn motto “Doe het nu of plan wanneer je het gaat doen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *